Algemene voorwaarden

 

KLANTENSERVICE EN GESCHILLEN
De klantenservice van Fit&Firm BV is te bereiken via e-mail op info@fitandfirm.be of per post: Fit&Firm BV, Kattenhoflaan 3, 2960, Sint-Job-in-'t-Goor, België. Fit&Firm BV zal al het mogelijke doen om vragen en klachten te behandelen binnen de 48 uur.
Alle overeenkomsten die door Fit&Firm BV aangegaan zijn met consumenten, ongeacht hun woonplaats, zijn onderworpen aan de Belgische wet en geschillen zullen aan de bevoegde Belgische rechtbanken voorgelegd worden. Als om redenen het internationaal recht een andere wet van toepassing zou zijn, zal de interpretatie van de huidige algemene verkoopvoorwaarden voornamelijk gebaseerd zijn op de Belgische wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

 

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN EN WIJZIGINGEN

Fit&Firm BV heeft het recht om deze algemene verkoopsvoorwaarden ten alle tijde te wijzigen. Alle wijzigingen in deze algemene verkoopvoorwaarden zullen online bekendgemaakt worden.
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod die door Fit&Firm BV gepresenteerd is aan de consument.
Om toegelaten te worden om een bestelling te plaatsen moet de consument ten minste 18 jaar oud zijn. Als blijkt dat een bestelling wordt geplaatst door een minderjarige beschreven door de Europese wetgeving, kan deze bestelling geweigerd worden.
Het plaatsen van een bestelling op de website impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die ten alle tijde op de website kan geraadpleegd worden.

 

ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Een aanbieding die een termijn bevat kan door Fit&Firm BV worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order en binnen vijf werkdagen na ontvangst van die order.
In prijslijsten of op de Fit&Firm website, offertes en andere documenten, vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Fit&Firm BV niet.

Een bestelling van een consument is voltooid en de overeenkomst tussen Fit&Firm BV en de consument is definitief indien Fit&Firm BV de goedkeuring van de kaartuitgever voor de betalingstransactie via creditcard of betaalkaart heeft ontvangen.
Fit&Firm BV aanvaardt Bancontact/Mister Cash, MasterCard en Maestro.
Wanneer de kaartuitgever weigert om de betaling aan Fit&Firm BV goed te keuren, kan Fit&Firm BV niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen van levering en/of niet-levering van de geplaatste bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling door de geregistreerde kaarthouder worden niet geaccepteerd of verwerkt.

 

ARTIKEL 3 HERROEPINGSRECHT
Consumenten hebben het recht gedurende een periode van 14 dagen na de levering de goederen niet te houden (herroepingsrecht). Consumenten worden toegestaan om het orde te retourneren zonder het betalen van een boete en zonder te motiveren.
Fit&Firm BV zal het volledige aankoopbedrag terugbetalen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen en na controle door Fit&Firm BV, door middel van een internationale overschrijving (klanten moeten hun BIC en IBAN nummers geven). Fit&Firm BV heeft recht om de terugbetaling op te schorten totdat zij de goederen heeft ontvangen of totdat de consument heeft aangetoond dat de goederen zijn geretourneerd, afhankelijk van welke van beide gebeurtenissen het eerste plaatsvindt. Goederen moeten in hun originele verpakking worden teruggestuurd naar Fit&Firm BV. Zij kunnen worden uitgepakt en behandeld voor zover als nodig om te beoordelen of de consument het product wenst te houden. De externe zegel rond het deksel moet intact zijn en de inwendige zegel moet ongeopend zijn.
Geleverde goederen kunnen worden geretourneerd per post of per koerier of via verzoek om de koerier gebruikt voor levering door Fit&Firm BV. (de manier mag overlegt worden per mail aan info@fitandfirm.be ).

 

ARTIKEL 4 PRIJZEN

Alle prijsopgaven en de prijzen die door Fit&Firm BV worden weergegeven en zijn prijzen in euro’s en inclusief BTW, andere overeenkomsten, kosten, zoals heffingen. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij anders aangegeven.
Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Fit&Firm BV gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren.
Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de desbetreffende overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft de wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.
Fit&Firm BV behoudt zich het recht om orders te annuleren en terug te betalen indien een prijs foutief wordt weergegeven op de webshop. De klant zal hiervan op de hoogte gebracht via email en het bedrag zal onmiddellijk worden teruggestort.

 

ARTIKEL 5 BETALING
Wij accepteren alleen betaling via de betalingsmodules die beschikbaar zijn op onze website. Om veilige online betalingen te garanderen en de beveiliging van persoonlijke gegevens, zijn alle transactiegegevens verzonden via het internet.

Alle door Fit&Firm BV gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van de wederpartij.
Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij anders.

 

ARTIKEL 6 OVEREENSTEMMING EN GARANTIE

Fit&Firm BV garandeert dat de producten voldoen aan de bestelling, houdt zich aan alle geldende wet- en regelgevingen en voldoen aan de normale verwachtingen die consumenten kunnen hebben op basis van de productspecificaties.
Als goederen door Fit&Firm BV geleverd zijn (al dan niet door een koerierdienst) en tijdens het transport zijn beschadigd, niet overeenkomen met de op de pakbon vermelde artikelen of niet voldoen aan de door de consument bestelde artikelen, dient deze dit zo spoedig mogelijk en binnen de 72 uur ten laatste te melden en de artikelen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst terug te laten keren. Consumenten kunnen producten kosteloos vervangen, maar zonder recht op enige schadevergoeding.

 

ARTIKEL 7 LEVERING EN UITVOERING
Alle goederen worden geleverd op het door de consument opgegeven adres tijdens het plaatsen van de bestelling. Wanneer een artikel beschikbaar is in onze voorraad, zal het worden aangeboden binnen 1-6 werkdagen. Als Fit&Firm BV niet tijdig kan leveren zal de consument altijd op de hoogte worden gebracht voorafgaand aan het verstrijken van de vooraf ingestelde leveringstermijn.
Fit&Firm BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het verlies of de late levering van een pakket dat via de post of pakjesdienst moet verzonden worden. In een dergelijk geval zal Fit&Firm BV al het mogelijke doen om het pakket zo snel mogelijk terug te halen en te leveren. Fit&Firm BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van een te late levering of de niet-levering door de koerier die door het bedrijf aangesteld werd. De aansprakelijkheid van Fit&Firm BV in dergelijke gebeurtenissen worden beperkt tot de waarde van de voorwerpen waarvoor is aangetoond dat deze niet aan de klant geleverd zijn.

 

ARTIKEL 8 INTELLECTUELE EIGENDOM
De website, logo's, teksten, foto's, namen en alle communicatie van Fit&Firm BV op alle communicatieplatformen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van hetzij Fit&Firm BV of haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Het is niet toegestaan om deze te gebruiken en/of wijzigingen, zoals beschreven in dit artikel.
Bijvoorbeeld tekeningen, foto's, namen, teksten, logo's, kleurencombinaties, enz. mogen niet gekopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Fit&Firm BV.

 

ADRES EN BTW GEGEVENS
Adres: Kattenhoflaan 3, 2960, Sint-Job-in-'t-Goor, België

BTW: BE 0792.323.021